WOORI BANK Clearing System

User and Language
logint

Global Navigation


Về WCS


Quick Menu

Quick menu
 

Domestic:02-2002-3000 / Intermnational:82-2-2002-3000 / Mon~Fri:09:00~17:00 (GMT+9hours)

Liên hệ

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau
Bộ phận Nhóm Wooribank Clearing System
Người phụ trách 외환사업부 (International Trade Bisiness Dept.)
팀장 윤선준(Yoon, Seon Jun)
Team Head
82-2-2002-4442
차장 손예리(Son, Ye Ri)
Senior Manager
82-2-2002-5755
차장 장명기(Chang, Myong GI)
Senior Manager
82-2-2002-4261
hoạt động nhóm 외환업무센터 (International Trade Service Center)
부부장 김혁진(Kim, Hyuk Jin)
Deputy General Manager
82-2-3151-3013
과장 김은희(Kim, Eun Hee)
Manager
82-2-3151-3015
과장 김민아(Kim, Min Ah)
Manager
82-2-3151-3017
Địa chỉ 51 Sogong-ro Jung-gu Seoul 04632 Korea
Fax 82-2-2002-5707